ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BIO HELLAS Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων, εγκεκριμένος φορέας πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με απόφαση υπ' αριθμ. 313643 (αρ. ΦΕΚ 1739/Β/21-08-09). Κωδικός Πιστοποιητικού B-361157/E6.

ΕΚΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ: Δείγμα ελαιόλαδου που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του εξαιρετικού παρθένου ελαιόλαδου σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό 2568/91, με βάση τις παραμέτρους που ελέγχθηκαν.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ OLITECN: 68932

ΠΕΛΑΤΗΣ:ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΖΗ ΜΑΤΙΝΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2012

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΙΟΥ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ